Openbaar groen

Snoeren Cultuurtechniek verzorgt het onderhoud, aanleg en renovatie van openbare groenvoorziening.

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen en (zorg-) instellingen.

Door inzet van vakkundig personeel gekoppeld aan een uitgebreid modern machinepark kunnen wij nagenoeg alle voorkomende werkzaamheden voor u uitvoeren :

  • Onderhoud plantoensen
  • Maaiwerkzaamheden gazons, bermen en sportvelden
  • Onkruidbestrijding verhardingen
  • Machinaal knippen van hagen en bodembedekkers
  • Aanleg speeltuinen en inrichting parken

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.